Prawo autorskie

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Prawo autorskie jest jedną z podstawowych dziedzin mojej specjalizacji. Zagadnieniami prawa autorskiego i własności intelektualnej zajmuję się od wielu lat, a reprezentowanie takich firm jak Vivid Games S.A., Fibar Group S.A. oraz GAMIVO Ltd. pozwoliła mi zdobyć niezbędną wiedzę w tej dziedzinie.

Prowadzę sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych.

  • Doradzam w zakresie ochrony oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich.
  • Przygotowuję umowy prawnoautorskie oraz negocjuję warunki kontraktów.
  • Oferuję wsparcie w kwestiach autorskich praw majątkowych, czy osobistych.
  • Pomagam w przypadku naruszenia dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku.
  • Reprezentuję podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

Jako radca prawny oferuję także pomoc w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAIKS), w zakresie umów wydawniczych, fonograficznych, czy umów wykorzystania wizerunku.

Moim klientom oferuję także wsparcie przy zarządzaniu prawami autorskimi, w tym przygotowanie planów ochrony i wykorzystania własności intelektualnej.

Moje doświadczenie, zdobyte w toku prowadzonej działalności, umożliwia mi udzielenie kompleksowej pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą własnością intelektualną, ochroną praw autorskich oraz dochodzeniem roszczeń w wyniku ich naruszenia.

Zapraszam do kontaktu.