Prawo autorskie

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Prawo autorskie jest jedną z podstawowych dziedzin, w których specjalizują się nasi prawnicy. Zagadnieniami prawa autorskiego i własności intelektualnej zajmujemy się od wielu lat, a reprezentowanie takich firm jak Vivid Games S.A., czy Fibar Group S.A. pozwoliła nam zdobyć niezbędną wiedzę w tej dziedzinie.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Doradzamy w zakresie ochrony oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich. Przygotowujemy umowy prawnoautorskie oraz negocjujemy warunki kontraktów. Oferujemy wsparcie w kwestiach autorskich praw majątkowych, czy osobistych. Pomożemy w przypadku naruszenia dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku. Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

Nasza kancelaria oferuje także pomoc w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAIKS). Pomagamy w zakresie umów wydawniczych, fonograficznych, czy umów wykorzystania wizerunku.

Naszym klientom oferujemy także wsparcie przy zarządzaniu prawami autorskimi, w tym przygotowania planów ochrony i wykorzystania własności intelektualnej.

Nasze doświadczenie, zdobyte w toku prowadzonej działalności, umożliwia nam udzielenie kompleksowej pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą własnością intelektualną, ochroną praw autorskich oraz dochodzeniem roszczeń w wyniku ich naruszenia.

Zapraszamy do kontaktu.