Ostatnie wpisy na blogu

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Czy strona internetowa jest programem komputerowym?


31.03.2022

Ustawa o prawie autorskim nie podaje definicji programu komputerowego. W związku z tym musimy posłużyć się definicją wypracowaną w USA, zgodnie z którą […]

Czytaj więcej... przejdź dalej

Zdjęcia „packshot”, a prawa autorskie.


Packshot to używany w branży reklamowej e-commerce termin określający przedstawienie produktu za pomocą statycznego lub ruchomego obrazu. Jest to powszechnie stosowany sposób prezentacji […]

Czytaj więcej... przejdź dalej

Podobieństwo znaków towarowych, a wprowadzanie w błąd co do pochodzenia.


Jedną z najważniejszych instytucji prawa znaków towarowych, związana z naruszeniem prawa do znaku jest pojęcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia […]

Czytaj więcej... przejdź dalej

Ostatnie zmiany w prawie własności przemysłowej


Dnia 16 marca 2019 r., w życie weszła nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Przedmiotowa zmiana stanowiła implementację do polskiego systemu prawnego dyrektywy UE […]

Czytaj więcej... przejdź dalej

Współistnienie dwóch systemów znaków towarowych


Znak towarowy służy do odróżnienia usług i towarów jednego przedsiębiorcy od usług i towarów drugiego przedsiębiorcy. Dokonanie rejestracji znaku towarowego, pozwala na zapewnienie […]

Czytaj więcej... przejdź dalej