Własność przemysłowa

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Własność przemysłowa to ważny obszar prawny dla przedsiębiorców. Warto zatroszczyć się o ochronę swojej marki i produktów przed naruszeniami konkurencji.

W zakresie prawa własności przemysłowej działalność Kancelarii skupia się na doradztwie i pomocy prawnej w następujących aspektach: opracowanie wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe, słowne i słowno – graficzne, działania zmierzające do ochrony udzielonych praw ochronnych na znaki towarowe i praw pierwszeństwa co do zgłoszonych do rejestracji znaków towarowych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami.

Kancelaria współpracuje także z rzecznikami patentowymi. Pomagamy w zakresie dochodzenia roszczeń z zakresu praw patentowych i praw z ze wzorów przemysłowych. W ramach tej specjalizacji udzielamy wsparcia w zakresie:

  • uzyskania praw ochronnych,
  • sporządzania umów związanych z obrotem prawami,
  • prowadzenia sporów w przypadku naruszenia praw.

Pomagamy chronić własność intelektualną naszych klientów także poza Polską, w tym także w Unii Europejskiej, USA, czy Chinach.

Dodatkowo na zlecenie Klienta, przeprowadzamy szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej, tak, by pracownicy i współpracownicy Klienta zapoznali się z przepisami i zasadami rządzącymi ochroną praw własności intelektualnej, wykorzystując w tych

Zapraszamy do kontaktu.