Własność przemysłowa

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Własność przemysłowa to ważny obszar prawny dla przedsiębiorców. Warto zatroszczyć się o ochronę swojej marki i produktów przed naruszeniami konkurencji.

W zakresie prawa własności przemysłowej jako radca prawny skupiam się na doradztwie i pomocy prawnej w następujących aspektach:

  • Opracowanie wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe, słowne i słowno – graficzne,
  • Działania zmierzające do ochrony udzielonych praw ochronnych na znaki towarowe i praw pierwszeństwa co do zgłoszonych do rejestracji znaków towarowych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami.

Współpracuje także z rzecznikami patentowymi. Pomagam w zakresie dochodzenia roszczeń z praw patentowych i praw z ze wzorów przemysłowych. W ramach tej specjalizacji udzielam wsparcia w zakresie:

  • uzyskania praw ochronnych,
  • sporządzania umów związanych z obrotem prawami,
  • prowadzenia sporów w przypadku naruszenia praw.

Pomagam chronić własność intelektualną naszych klientów także poza Polską, w tym także w Unii Europejskiej i USA.

Dodatkowo na zlecenie Klienta, przeprowadzam szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej, tak, by pracownicy i współpracownicy Klienta zapoznali się z przepisami i zasadami rządzącymi ochroną praw własności intelektualnej, wykorzystując w tych

Zapraszam do kontaktu.