Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Oferuję wsparcie w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców. Zapewniam pełną obsługę bieżącej działalności oraz podejmowanych projektów. Pomagam w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Zapewniam ponadto usługi compliance, m.in. w zakresie zasad ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw czy ogólnego prawa handlowego.

Opracuję umowy, statuty, regulaminy i procedury wewnętrzne. Reprezentuję klientów przed sądem rejestrowym i w postępowaniach administracyjnych.

Prowadzę bieżące doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, opiniuję projekty biznesowe. Wspieram organy, jak i udziałowców w sprawach z prawa handlowego, zagadnień kontraktowych, procedur wewnętrznych.

Na zlecenie moich klientów wykonuję badania due dilligence oraz badania historii korporacyjnej spółek. Prowadzę audyty spółek, badanie i ocenę ryzyk prawnych.

Świadczę także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, w zakresie przygotowania i opiniowania umów, negocjacji kontraktowych oraz szkoleń.

Prowadzę wsparcie klientów także na rynku europejskim.

Zapraszam do kontaktu.