Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Oferujemy wsparcie w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców. Zapewniamy pełną obsługę bieżącej działalności oraz podejmowanych projektów. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Kancelaria zapewnia ponadto usługi compliance, m.in. w zakresie zasad ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw czy ogólnego prawa handlowego.

Nasi prawnicy opracują umowy, statuty, regulaminy i procedury wewnętrzne. Świadczymy usługi reprezentacji przed sądem rejestrowym i w postępowaniach administracyjnych.

Prowadzimy bieżące doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, opiniujemy projekty biznesowe. Wspieramy organy, jak i udziałowców w sprawach z prawa handlowego, zagadnień kontraktowych, procedur wewnętrznych.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy badania due dilligence oraz badania historii korporacyjnej spółek. Prowadzimy audyty spółek, badanie i ocenę ryzyk prawnych.

Świadczymy także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, w zakresie przygotowania i opiniowania umów, negocjacji kontraktowych oraz szkoleń.

Prowadzimy wsparcie naszych klientów także na rynku europejskim, jak i chińskim.

Zapraszamy do kontaktu.