Odpowiedzialność sprzedawcy przy dropshippingu.

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Odpowiedzialność sprzedawcy przy dropshippingu.


Dropshipping to metoda prowadzenia internetowego handlu detalicznego, która w Polsce jest dość świeżą formą e-commerce. W odróżnieniu od zwykłego sklepu online, który dysponuje magazynem, zajmuje się zbieraniem zamówień i wysyłką, dropshipping polega na wysyłaniu towaru do konsumenta od dostawcy zewnętrznego. Zwykle przy planowaniu tej formy biznesu, pomija się kwestie prawa konsumenta oraz odpowiedzialności sprzedawcy.

Kluczem przy działalności w formie dropshippingu jest możliwość działania bez znacznego kapitału oraz przeniesienie wysyłki towaru na podmiot trzeci, czyli importera, czy hurtownie. Klient dokonuje zamówienia w sklepie internetowym lub za pomocą serwisu aukcyjnego. Sprzedawca przesyła zamówienie do dostawcy, a w jego imieniu sklep dokonuje dostawy towaru. Taka forma działalności jest w pełni zgodna z prawem, jednak rodzi pewne problemy prawne.

W standardowej formie dropshippingu obsługujący sklep występuje wobec kupujące konsumenta jako sprzedawca. Jako sprzedawca wystawia rachunek klientowi, więc jest także odpowiedzialny za prawidłową realizację zamówienia.

To sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta za wady towaru oraz nieprawidłową realizację dostawy towaru. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności zawarte czy to w umowie z dostawcą, czy w regulaminie sklepu, nie będą zmieniały tego stanu prawnego. Wszelkie koszta i ryzyko obciąża sprzedawcę.

Odpowiedzialność sprzedawcy będzie więc taka sama jak w przypadku zwykłego sklepu internetowego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi. Ma więc obowiązek dostarczenia klientowi towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Klient ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji, licząc od daty wykrycia wady, nie dłużej niż 2 lata od zakupu towaru. Może wnosić o zwrot kosztów lub ich obniżenie, naprawę lub wymianę towaru. Sprzedawca ma 14 dni na przyjęcie lub odrzucenie reklamacji. Sprzedawca dropshippingowy musi więc przygotować się do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przed rozpoczęciem sprzedaży.

Sprzedawcę dropshippingowego obciąża także prawo klienta do zwrotu towaru. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu internetowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, nie podając przy tym przyczyny. Klient może odesłać towar na własny koszt i oczekiwać zwrotu ceny, także w terminie kolejnych 14 dni. Zwrotu nie trzeba dokonać w oryginalnym opakowaniu, ale towar też nie może być używany. Sprzedawca powinien zawczasu pomyśleć o tym problemie, inaczej nie prowadząc magazynu, zacznie otrzymywać na adres sklepu zwroty od klientów. Odstąpieniu od umowy nie podlegają niektóre rodzaje towarów, np. przygotowane na indywidualne zamówienie klienta. Zabezpieczenie interesów sprzedawcy leży w odpowiednio sformułowanej umowie z dostawcą, który zobowiąże się co do terminów i formy przyjmowania zwrotów w imieniu sprzedawcy.

Prócz wymienionych wyżej zagadnień reklamacji i zwrotu towaru, sprzedawca odpowiada także za odpowiednie przygotowanie regulaminu sklepu. Warunki sprzedaży zawarte w takich regulaminach, nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych tzn. takich, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta, w sposób sprzeczny z przyjętymi dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. Należy także odpowiednio przygotować kwestie polityki prywatności, w tym także ram prawnych dla przekazywania danych osobowych klientów dostawcy, bezpieczeństwa informacji oraz gromadzenia danych osobowych klientów. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Paweł Janicki

Radca prawny IP LL.M.

Więcej wpisów... przejdź dalej