Współistnienie dwóch systemów znaków towarowych

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Współistnienie dwóch systemów znaków towarowych


Znak towarowy służy do odróżnienia usług i towarów jednego przedsiębiorcy od usług i towarów drugiego przedsiębiorcy. Dokonanie rejestracji znaku towarowego, pozwala na zapewnienie ochrony własnej marce. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w Unii Europejskiej funkcjonują dwa systemy znaków towarowych – systemy krajowe, ograniczone do terytorium danego państwa oraz jednolity system wspólnotowy.

Związek pomiędzy Wspólnotowymi znakami towarowymi oraz systemami krajowymi w Unii Europejskiej określa zasada koegzystencji. Zakłada ona współistnienie unijnego systemu znaków towarowych obok prawa krajowego. Oznacza ona także, że unijny system nie zastępuje krajowego systemu ochrony i nie wyłącza jego stosowania, a także nie ma charakteru nadrzędnego.

Oba systemu funkcjonują obok siebie na równych zasadach. Ten sam znak towarowy może podlegać ochronie w systemie wspólnotowym (EUTM), jak i w systemie krajowym.

Tam gdzie dochodzi do konfliktu pomiędzy znakami chronionymi w obu systemach, tam nie stosuje się hierarchii znaków, a zasadę pierwszeństwa. Jeśli wszystkie wymagania zostały wypełnione, to wcześniejsza rejestracja znaku towarowego w systemie krajowym może stanowić przeszkodę w rejestracji wspólnotowej lub też podstawę nieważności.

Możliwa jest także spokojna koegzystencja przedsiębiorców, którzy wykorzystują znaki zarejestrowane w obu systemach, a wykazujące pewien stopień podobieństwa. Ewentualne konflikty pomiędzy znakami wynikają najczęściej z zagrożenia wprowadzania konsumenta w błąd co do pochodzenia towarów i usług oznaczonych w sposób identyczny lub podobny.

Paweł Janicki

Radca prawny IP LL.M.

Więcej wpisów... przejdź dalej