Outsourcing Inspektora Ochrony Danych, czy warto ?

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych, czy warto ?


Dla wielu przedsiębiorców powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nie tylko wyzwaniem ale również wiążę się z wieloma obawami. Administrator i każdy Podmiot Przetwarzający winni wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Jeśli zarówno Administrator jak i Podmiot Przetwarzający nie spełnia powyższego, powołanie IOD jest dobrowolne.

Na stanowisko IOD należy wyznaczyć osobę o określonych kwalifikacjach zawodowych, a w szczególności dysponującą wiedzą fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności realizacji zadań takich jak m.in. współpraca z organem nadzorczym, udzielanie zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania etc. Warto zauważyć, że każdej osobie powołanej na stanowisko IOD należy zapewnić: niezależność, podległość najwyższemu kierownictwu, stały dostęp do poszerzania wiedzy na temat ochrony danych osobowych etc.

Nasi prawnicy posiadają udokumentowane kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) i tym samym odciążyć Państwa we wszystkich obowiązkach zdefiniowanych w RODO za pomocą umowy o outsourcing IOD. Nasza pomoc może znacznie zmniejszyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa w niniejszej materii oraz zapewnić ciągłość obsługi.

Mateusz Leszczyński

Prawnik

Więcej wpisów... przejdź dalej