Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Janicki

Opis usługi

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji. Jest to szeroka dziecina prawa, która obejmuje zagadnienia noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. Pomagamy w ochronie interesów przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami. Doradztwo w walce z rynkowymi nadużyciami może być kluczowa dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest stosowanie oznaczeń przedsiębiorstwa, co wprowadzać może konsumenta w błąd, a także stosowanie fałszywego, oszukańczego i wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów i usług. Chronimy przed naśladownictwem produktów, zakazaną reklamą, pomówieniami konkurencji, czy utrudnianiem dostępu do rynku.

Pomagamy w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa – zarówno poprzez przygotowanie umów NDA i procedur wewnętrznych, jak i w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy.

Zapraszamy do kontaktu.